DK
DK EN DE

FÅ EN HYGGELIG OG UFORGLEMMIG FERIE NÆR AALBORG BUGT EGENSE STRAND CAMPING CONTINUE THE JOURNEY

Regelsæt

VI ER IKKE STRIKSE REGELRYTTERE PÅ EGENSE CAMPING 🙂
VI GÅR IND FOR SUND FORNUFT, TOLERANCE OG HENSYNTAGEN TIL HINANDEN, MEN NÅR MANGE MENNESKER ER SAMLET ET STED, MÅ DER NØDVENDIGVIS VÆRE NOGLE RETNINGSLINJER AT GÅ EFTER.

Lejeaftale: Aftale om en fastliggerplads er bindende. Ved bestilling af en fast plads som ny fastligger betaler man 500 kr, som modregnes, når sæsonlejen betales ved sæsonstart. Ønsker man ikke at tage den bestilte plads i brug eller at flytte midt i en lejeperiode, er det ikke muligt at få indbetalte beløb refunderet

Betaling for fastliggere: Sæsonpladsen betales med et reservationsgebyr på 2000 kr. den 1.febr. og restbeløbet ved sæsonstart. Ved delt betaling betales halvdelen af restbeløbet+300 kr. ved sæsonstart og den sidste halvdel af restbeløbet senest 1.juni. Pladsen kan ikke overdrages til andre, ligesom fastliggeren ikke kan fremleje sin plads.

Betaling for turister: Løsliggere betaler for deres ophold ved afrejse. Reservationsgebyret på 500 kr. modregnes i betalingen

Bil/parkering: Max 1 bil pr sæsonplads, som parkeres på egen plads. Ingen parkering på tomme pladser. Det er muligt til favorabel pris at tilkøbe en plads til parkering, man kan evt. dele pladsen med en anden campist. Spørg i receptionen

Kør langsomt! Der færdes børn og voksne overalt
Parkering er muligt på den store plads overfor campingpladsen

Bom: Bommen er låst mellem kl. 23 og kl. 7

Bomkort: Bomkortet er personligt. Det må ikke lånes ud eller bruges til lukke gæstebiler ind på pladsen

Gæster: Gæster til campisterne koster 20 kr per voksen og 10 kr per barn. Fastliggerne kan købe gæstekort til dagsgæster. Dagsgæstekortet gælder til max. 6 gæster pr dag. Gæster skal forlade pladsen senest kl. 23. Overnattende gæster hos fastliggerne til særlig rabatpris: 50 kr. pr voksen og 25 kr. pr barn (2-11 år)

Hunde: Hunde er meget velkomne; de skal dog holdes i snor og må ikke have en larmende eller truende adfærd. Husk at andre mennesker kan være bange for din hund, selv om du mener, at den velopdragen og sikker. Evt. efterladenskaber samles straks op i pose, som lukkes og smides i affaldscontainer. Medbring altid ”hundepose”, også på digerne, på stranden osv, så andre ikke skal træde i efterladenskaberne. Hunde må ikke medtages på toiletter og i campingkøkkenet

Kemisk toilet: Campingvognens kemiske toilet må under ingen omstændigheder tømmes i de almindelige toiletter, men kun i kummen i rummet med betegnelsen “Kemisk toilet”

Køkken: Madlavning i campingkøkkenet er fortrinsvist for hyttegæster og løsliggere

Affald: Affaldscontainerne er kun beregnet til husholdningsaffald, som presses godt sammen og puttes i lukket pose. Flasker og glas lægges i flaskecontaineren. Dåser i dåsecontaineren. Pap i papcontaineren

Græs/hæk: Fastliggeren holder sin plads pæn og ryddelig, slår græsset og klipper hækken. Vi slår gerne græsset for jer formedelst 50 kr. pr gang. Slåmaskine forefindes ved skuret og hækklipper kan lånes ved forespørgsel i receptionen. Afklip lægges i bunke ved skuret

Poolen: Alle under 15 år skal holdes under opsyn af en voksen, når de bader i poolen, dvs. den voksne skal opholde sig på poolområdet; det er et krav fra politimyndigheden

Ifølge loven er det ikke tilladt at plante blomster eller buske, lægge fliser eller opstille hegn på danske campingpladser. Beskæring af træer kun efter aftale med lejrchefen

Nattero: Kl. 23 skal der være ro på pladsen

Husk at det er fastliggerne, der er med til at tegne kulturen på pladsen. Vær venlige og hjælpsomme mod jeres medcampister, så alle føler sig godt tilpas.

Vi ønsker jer alle en god sæson og en dejlig ferie 🙂

Få en hyggelig og uforglemmelig ferie nær Aalborg Bugt